tisdag 24 april 2018

(C) svekt urholkar rättsstaten och håller (S) kvar vid maktenI Göteborgs Posten har Aleksandra Boscanin skrivit en ledare ang Annie Lööf och Centerns märkliga beslut att stöda det röda gröna förslaget om amnesti för c:a 9000 afghaniska ungdomar. Boscanins artikel är publicerad med den träffsäkra artikeln: "Centern bäddar för rättsosäker migrationspolitisk."

Boscanins artikel i GP

 En vän kommententerade det hela på Facebook med följande formulering:
"Är det någonting i dricksvattnet i riksdagen? Elcyklar, snabbtåg och nu låtsas asyl."


Författningsdomstolen i Tyskland.

Boscanin inleder sin artikel med att konstatera att förslaget inte bara är dåligt underbyggt, juridiskt oklart och osäkert (hade vi haft en författningsdomstol i Sverige hade domarna där stoppat förslaget). Lagrådet likt Centern själv har uttalat skarp kritik mot förslaget. Men ändå släpper Centern igenom lagen. Troligen ligger ren partitaktik och makthunger bakom beslutet och då är (C)-ledningen belägen att offra rättspolitiska principer, som man vet att har en svag ställning i Sverige bl.a. på grund av vår Rättspositivistiska tradition.

Det är tydligt att (C) vill hålla alla dörrar öppna åt (S) och (MP) och är bredda att regera med dessa två partier. Men man vet att flertalet borgerliga väljare och framför allt allmänborgerliga väljare inte kommer att acceptera detta svek. Så man låtsas som om Alliansen fortfarande finns. Men har annat i tankarna efter valet i september. Bortsatt ifrån det omoraliska i detta taktiserade tyder det på en stor desperation i (C)-ledningen om att sätta i regeringen nästan till vilket pris som helst, bara man slipper att behöva få stöd från (SD), även om detta kommer att ske till priset av att Alliansen spricker och man måste få stöd av kommunisterna i (V). En oväntad och av många oönskad konsekvens kan faktiskt bli att Sverige kan få en trepartiregering med (M), (SD) och (KD).  


Jonas Sjöstedt (V) partiledare och
blivande röststödjare åt Annie Lööf.

Boscanin kommenterar den kritik som juristerna i Lagrådet har fört fram.:

"Därmed kommer förslaget att bli verklighet, trots Lagrådets invändningar om att ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Upp till 9000 vuxna personer utan asylskäl kommer att få möjlighet att stanna i Sverige. Det är närmast att likna vid en amnesti riktad mot en särskild grupp. Det urholkar rättssäkerheten i migrationspolitiken genom att den blir mindre förutsägbar och fullständigt godtycklig. I stället för ordning och transparens kommer förslaget att förstärka de ryckiga och orättvisa dragen i svensk migrationspolitik som kommit att bli dess signum de senaste åren."      

Boscanin avslutar sin läsvärda artikel med analys om (C)-svekets konsekvenser för svensk politik och vårt samhällsklimat.:

"Centerpartiets agerande är inte bara destruktivt ur ett migrationspolitiskt perspektiv, utan även för möjligheten att efter valet bilda en alliansregering. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har till skillnad från Centerpartiet insett vikten av en tydlig, rättssäker och transparent migrationspolitik. Hur ska dessa fyra partier kunna enas om en gemensam linje? Det är en fråga som kräver svar. Invandringen är, enligt Demoskops senaste mätning, väljarnas viktigaste fråga. Den som röstar på ett borgerligt parti kommer vilja veta vilken migrationspolitik som man röstar för."  


Läsa mer:
P.M. Nilsson, politisk chefredaktör för Dagens Industri har skrivit en läsvärd ledare där han i punktform redovisar hur regeringens förslag strider mot allmänna juridiska principer. I sin artikel ställer Nilsson en viktig fråga:. "Var går gränsen för Annie Lööf?"?


Nilssons artikel i DI


I en artikel på SVT Nyheter kritiserar Ebba Bush Thor (KD) partiordförande och Fredrik Malm (L), integrationspolitiskt talesperson beslutet. Bush Thor menar att beslutet är omoraliskt och godtyckligt.

SVT Nyheters artikelKammarrättens hus dec 2011.jpg
Högsta Förvaltningsdomstolens, tidigare
Regeringsrätten, lokaler i Sparreska palatset
i Stockholm. Lagrådet består bl.a. av tidigare
domare i denna domstol och ifrån Högsta
domstolen.

Etiketter:
Aleksandra Boscanin, Göteborgs Posten, GP, Centern, (C), Annie Löff, Migrationspolitik, Integration, Flyktingar, Asyl, Upphållstillstånd, Afghanistan, Lagrådet, Alliansen, Rättspositivism, Författningsdomstol, P.M. Nilsson, Dagens Industri, DI,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.