söndag 8 februari 2015

Vetenskap, människovärde och etik
I Dagens Nyheter har Maria Günther skrivit en tänkvärd artikel med rubrik: "När vetenskapen har gått vilse." I sin artikel ger Günther en rad pedagogiska och fruktansvärda exempel, varav flera är ifrån vårt land, alltifrån den rasbiologiska forskning som bedrivs på ursprungsbefolkningar som "neger", "eskimåer", och "lappar" under slutet av 1800- talet vid Karolinska Institutet i Solna, över förra seklets medicinska barbari i nazismens koncentrationsläger och medicinska försök på utvecklingsstörda och "dårar" i det svenska folkhemmet, fram till riskfyllda transplantationer i livmodern på ofrivilligt barnlösa kvinnor i dagens Göteborg.

Günthers artikel i DN

Vad jag särskilt uppskattar i Günthers artikel är hennes medvetenhet om att forskning på och om människor ställer extra stora krav på etisk reflektion angående människovärde, humanism och sanning samt en insikt av att inte allt som sker med ett gott syfte, som t.ex. att begränsa lidande eller minska risken för tidig död, automatiskt för den sakens skull är rätt och ska få utföras. Om detta skriver Günther bl.a.:

"Läkarna i Auschwitz och andra nazistiska koncentrations­läger kan ha rättfärdigat en del av sina bestialiska medicinska experiment på fångar med högre syften. När de undersökte hur länge män­niskor kan överleva i iskallt vatten fann de bland annat att flytvästar bör ha en krage som håller bak­huvudet över vattenytan. Det var förmodligen livsviktig kunskap för armén som ville rädda livet på tyska soldater till havs.

Under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget dömdes de ansvariga för experimenten på fångar i koncentrationslägren till döden eller till långa fängelsestraff. De japanska läkare som utfört lika hemska försök på främst kinesiska stridsfångar, bland annat smitta med pest och andra dödliga sjukdomar, nedkylning och operationer utan bedövning, åtalades däremot aldrig.

I dag finns flera internationella riktlinjer för etiska principer vid medicinsk forskning på människor. Nürnbergkonventionen från 1947 betonar bland annat individens samtycke och att riskerna med försöken aldrig får vara större än den potentiella nyttan för mänsklig­heten. Världsläkarförbundets mer omfattande Helsingforsdeklaration antogs 1964 och har sedan reviderats flera gånger, senast 2008.

Men forskarna ställs hela tiden inför nya typer av etiska problem.
– Det finns en risk att vi blir lite väl tillbakablickande och bara pekar på nazisternas illdåd och missar de utmaningar vi själva står inför, säger Mats Johansson. "De åtalades bänk under Nürnbergrättegången.

Jag gillar också att Günther vågar ta upp flera viktiga svenska exempel som borde väcka till eftertanke. Men jag saknar en mer tydlig analys av orsak och verkan. För mig är det tydligt att sekularisering med kvasireligiös 

framstegsoptimism och materialism har avhumaniserat vår syn på människan och hennes värde. När människan i någon mening inte längre tillerkänns ett extra och okränkbart värde ur ett religiöst, ett kulturellt, ett filosofiskt eller ur något annat perspektiv så blir det fritt fram att bruka andra efter eget behag. 

För minskning av människovärdet har skett i det moderna västerlandets historia på flera olika sätt, alltifrån från dagens ekologiska föreställning om att endast utgöra en del av andra aktörer i olika ekosystem, eller den moderna naturvetenskapens syn från c:a 1900 om att vara en själsslös klump av atomer och molekyler, folkhemmets lära om att skapa ett lyckorike och en ny folkstam med hjälp av social ingenjörskonst eller de totalitära ideologiernas syn på att vara en rasvarelse (nazism), en deltagare i kampen om samhällets materiella tillgångar (marxism) eller nationellt objekt (fascism).


Men också liberalismen och den borgerliga demokratin har en skuld i reducering av människovärdet i västerlandet. Liberalismens vägran att erkänna människans mångtydlighet och dess vägran att förstå att människan på en och samma gång utgör en individ, är en person, ett kollektivt subjekt samt en andlig varelse för att ensidigt fokusera på människan som materiellt objekt och individ. Med detta synsätt har människan och hennes värde nedmonterats till att endast vara en enskild deltagare i samhället.Ett foster c:a 12 veckor gammalt.

Att ständigt påminna sig själv och andra om att människan och hennes kropp enbart genom sin blotta existens utgör samhällets mål är av avgörande betydelse för att vaccineras mot olika irrläror som förvandlar människan från mål till medel, från subjekt till obbjekt. Även om detta nu sker i t.ex. rättvisans, det tekniska framstegets, sociala utvecklingens, jämlikhetens eller frihetens namn. 

Günther ger flera skrämmande exempel ifrån Sverige på när forskning får bedrivas för sin egen skull och när etisk reflektion och humanistiska ideal inte tas med i beräkningen. Om detta skriver Günther bl.a.:

"Nyss högtidlighölls 70-årsdagen av Auschwitz befrielse. Samtidigt rapporterade DN om de nästan 800 skallar, varav många var stulna från gravplatser runt om i världen, som finns i en tegelbyggnad på Karolins­ka institutet i Solna. De är framför allt insamlade av Anders Retzius och hans son Gustaf Retzius under 1800-talet och början av 1900-talet.

– Skallsamlingen väcker så många frågor. Människor är både upprörda och frustrerade över hur vilse vi gick en gång i tiden och att även Sverige deltog i rasbiologin som ledde till sådana galenskaper på kontinenten, säger Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet."Kvinna och barn på väg till gaskammarna i Auschwitz 1944.

Günther fortsätter längre ner i sin artikel med att skriva bl.a. följande:

"Oetiska experiment på männi­skor gjordes även efter krigets slut. I Sverige användes fler än 650 personer med grav utvecklingsstörning, intagna på Vipeholms sjukhus i Lund, som försöksdjur i  en undersökning av tandhygien från 1945 och tio år framåt.

Karies och tandröta var ett stort folkhälsoproblem, och studien kom till på riksdagens uppdrag för att ta reda på hur maten och framför allt socker påverkar tänderna.

Först ville forskarna undersöka om vitaminer och mineraler kunde skydda mot tandangrepp. När de inte såg någon effekt övergick de i  stället till att aktivt försöka framkalla karies. "   

Günthers artikel är läsvärd och borde läsas av oss alla. Man får hoppas att hennes text särskilt når fram och leder till etisk medvetenhet hos beslutsfattare samt forskare. Bild ovan: Anders Retzius europeiska skallmätningskarta från 1899.

Bild nedan: Vipeholms sjukhus i Lund (är numera en gymnasieskola).

Etiketter: Människovärde, Värdenihilism, Etik, Humanism, Forskning, Vetenskap, Vetenskapsfilosofi, Vetenskapsetik, Etik, Moral, Människosyn, Sekularisering, Materialism, Nationalism, Ekologism, Marxism, Fascism, Person, Personalism, Individ, Individualism, Mänskliga rättigheter, Framstegsoptimism, Rasbiologi, Lappar, Samer, Eskimåer, Inuiter, Neger, Nürnbergrättegången, Nazism, Koncentrationsläger, Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklaration, Världsläkarförbundet, Auschwitz, Vipeholm, Vipeholms sjukhus, Psykiskt sjuka, Utvecklingsstörda, Förståndshandikappade, Karies,  Lund, Solna, Göteborg, Lunds Universitet,                   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.