onsdag 11 februari 2015

Europa brinner och Sverige sover.
I Västerviks Tidning har Joakim Tholén skrivit en intressant ledare som det mentala tillståndet i den svenska offentligheten skildrat mot bakgrund av Putins anfall på Ukraina och det faktum att vi står inför ett tredje storkrig i Europa. Tholén analyserar detta bl.a. utifrån regeringens utrikesdeklaration som ansvarig minister Margot Wallström (S) stolt läste upp i riksdagens plenisal. Tholéns artikel är publicerad under den passade rubriken:  "Sömngångarstaten Sverige."

Tholéns ledare i VT

Bildresultat för margot wallström

Margot Wallström (S).

Det är bara att hålla med Tholén om att det svenska officiella hållningen till vad som nu sker i Europa är märklig, ansvarslös och mycket oroväckande.  I Wallströms förklaring nämndes inte det faktum att den ryska interventionen hittills har kostat c:a 50 tusen liv i Ukraina. I deklarationen nämndes inte heller ryska kränkningar av svenskt vatten eller vårt luftrum. Inte heller ryska påtryckningar emot staterna i Baltikum i form av elektroniskt krigsföring eller propaganda bland ländernas rysk språkiga minoriteter mot deras folkvalda regeringar.

Tholén har rätt i analys om att världsfrånvänd utopisk idealism med tredje världen präglade deklarationen medan vårt närområde Östersjön samt övriga Europa knappast nämndes alls. Att socialdemokratin under Löfvén och Wallström har genomgått en radikalisering är uppenbart. Nu gäller åter till att gulla med PLO, Kuba, Venezuela och Zimbabwe samtidigt som EU och Europa medvetet prioriteras ner. Nu gäller också åter till Palme epokens misstänkliggörande och avståndstagande emot Västeuropas demokratier. I stället sätts ett kramande av olika röda diktatorer i Afrika, Latinamerika och Asien i fokus.

I den efterföljande debatten med partiernas utrikespolitiska talespersoner blev det tydligt, att för den rödgröna regeringen så fanns inte den transatlantiska länken, samarbetet med Nordamerikas demokratier USA och Kanada, eller Europas demokratier i Nato ens med på den mentala kartan. Nu i ett läge där Europas demokratier verkligen behöver varandra. Ensam är inte stark. Alla som inte vill att Putins strategi om att bit för bit återskapa Sovjetväldet ska lyckas, måste inse att demokraternas försvar och utrikespolitik måste samordnas och förstärkas. Att då inte ens vilja utreda ett medlemskap i Nato är en uppenbar felsyn.Den dåvarande brittiske premiärministern Neville Chamberlain
visar stolt upp överenskommelsen med Hitler och Mussolini
om att låta Nazi-Tyskland få Südetenland i utbyte mot
fred med orden "Peace in our time" "Fred i vår tid".   

Eller som Winston Churchill uttryckte saken efter Storbritanniens och Frankrikes svek mot demokratin Tjeckoslovakien 1938. "I valet mellan krig och förnedring valde vi förnedredning, men får kriget." Detta var rätt då mot Adolf Hitler och rätt nu mot Vladimir Putin. Självklart ska vi beväpna Ukraina, gå med i Nato och stå fast i vår övertygelse om att tillsammans med andra demokratier stoppa Putin-regimens imperialism även om detta sker till priset av en militär konflikt med Ryssland.

Tholén skildrar avslutningsvis i sin artikel detta formulerat på ytterst väl skrivit sätt. Han skriver bl.a.:

"I skrivande stund försöker det ryska propagandamaskineriet mobilisera nya utbrytarrepubliker i Baltikum. Kommer konflikten dit, kan inte väst se maktlöst på. Nato måste försvara sina baltiska medlemmar, annars är all trovärdighet för det transatlantiska försvarssamarbetet upplöst. Det vet västvärldens ledare och det vet Vladimir Putin. Vad presidenten också vet är att den ryska krigsmakten är upprustad, välövad och mobiliserad. Det är betydligt mer än vad man kan säga om den samlade försvarsförmågan i Europa.

Medan ett av de mest avgörande säkerhetsmöten sedan kalla kriget pågår, läste utrikesminister Margot Wallström (S) upp regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Beskedet: FN:s roll ska återupprättas i svensk utrikespolitik och den ska, enligt utrikesministern, vara feministisk, grön och sträva efter nedrustning. Natomedlemskap är inte aktuellt och Sverige ska i stället ansöka om en plats i säkerhetsrådet 2017-2018, i vilket man finner den permanenta och vetobelönade medlemmen Ryssland.

Hotet om det totala kriget kommer allt närmare, men det låtsas man inte om i sömngångarstaten Sverige."

Med ett tröttsamt "Gäässp!" vill man kommentera detta världsfrånvända tönteri. Självklart hör Sverige naturligt hemma bland västvärldens demokratier och självklart har vi ett ansvar för att demokratiska värderingar och en internationell rättsordning byggt på humanitetens principer överlever i Europa.Bild ovan: Euromaidan i Kyiev februari 2014.

Bild nedan: Ryska stridsvagnar på Krim 2014.

Etiketter: Utrikespolitik, Margot Wallström, S, Socialdemokraterna, Regeringen, Den Röd-gröna regeringen, Europa, Ukraina, FN, Säkerhetsrådet, EU, Nato, Nato-medlemskap, Utrikesdeklarationen, Sveriges Riksdag, Carl Bildt, Vladimir Putin, Carl Bildt, Stefan Löfvén, PLO, Venezuela, Kuba, Zimbabwe, Adolf Hitler, Winston Churchill, FN, Säkerhetsrådet, Storbritannien, Frankrike, Tjeckoslovakien, Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, Östersjön, Olof Palme, Joakim Tholén, Västerviks Tidning,
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.