torsdag 28 augusti 2014

Återkalla medborgarskap för islamister och jihadisterI Sverige har ett förbud diskuterats emot att värvas till jihadist för att delta i extremistisk verksamhet utomlands eller att understöda detta våld. Inte minst med tanke på den islamitiska terror som exemplifieras av ISIS i Syrien och Irak (Levanten). Att delta i ISIS verksamhet är faktiskt ett folkrättsbrott eftersom denna organisation har terroriststämplas av bl.a. EU och Sverige. Detta innebär att Sverige har internationellt förpliktat sig att aktivet motverka ISIS brottsliga terror.

Frågan fick ytterligare aktualitet sedan statsminister Reinfeldt i SVT:s partiledarutfrågning sa sig vara öppen för att diskutera ett förbud i Sverige. I diskussionen har framfört krav på att skärpa nuvarande lagstiftning och förtydliga förbudet om folkrättsbrottslig verksamhet och att införa ett förbud om att medverka i olika terroriststämplande organisationers verksamhet. Tanken är att svenska jihadister ska kunna åtalas när de kommer hem (vilket faktiskt nuvarande lagstiftning ger viss möjlighet till). Inom Alliansregeringen har folkpartiet och kristdemokraterna uttalat stöd för dessa tankar medan centern är tveksam. Hårdast motstånd förslaget har kommit från vänstern.Statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Men i vårt västra grannland Norge är man beredd att gå längre. Där överväger regeringen att lagen ändrats så att den som reser utomlands för att delta i konflikter även ska kunna mista sitt norska medborgarskap. Detta med motivering att motverka radikalisering och terror. Men i Sverige har vi ännu inte diskuterat på politisk nivå att även kunna återkalla medborskap och kunna utvisa personer som deltagit i terroristverksamhet utomlands.

Om att norska jihadister kan förlora sitt medborgarskap

Naturligtvis borde även vi i Sverige följa det norska exempelet och efter rättsprocess kunna återkalla medborskap för personer som medverkar i terroristverksamhet. Norge är på rätt väg (saken diskuterats även i en rad andra västländer som t.ex. Danmark, USA och Tyskland). För mig är det självklart, att om man blir jihadist ska det vara möjligt att återkalla medborskap och döma till påföljd utvisning.

Bild källa: Wikepedia.

Bild ovan: Den svarta jihadistflaggan som används av den Islamistiska staten i Irak och Syrien (ISIS) 

Bild nedan: Demonstration i tyska Hannover mot ISIS terror i Irak och i Syrien.

Etiketter: ISIS, Jihadister, Islamism, Islamister, Irak, Syrien, Levanten, Medborskap, Terror, Terrorism, Norge, Sverige, Alliansregeringen, Fredrik Reinfeldt, Statsministern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern, Vänstern, Danmark, Folkrätt, Folkrätts brott, EU, Internationell rätt, Tyskland, USA,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.