tisdag 27 februari 2018

Sverige blir alltmer isolerat i EUEuropaportalen är en fristående sajt som är både välskriven och väl informerad  om EU och andra Europafrågor. Bland annat rapporterar denna sajt att Sverige får ett allt svagare stöd för sin uppfattning om att kraftigt banta EU:s budget efter Brexit.

Du kan läsa denna artikel här

Denna portal skriver också om att Sverige och Stefan Löven inte blev inbjuden till en middag som Belgiens premiärminister Charles Michel anordnade på slottet Château de Val-Duchesse i Bryssel. Men EU:s tyngsta ledare, Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron, var på plats liksom ledarna för Bulgarien, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien. En brokig skara toppolitiker från den politiska högern och vänstern, norr och syd.  


Belgiens premiärminister 
Charles Michel, från socialitiska
Mouvement Réformateur.


Sverige uteslöts från EU middagDe ska dels ha diskuterat den för Sverige viktiga frågan om migration. Även frågor som ska tas upp på EU:s toppmöte (som har avhållits när detta skrivs) om eventuella framtida ledare i EU-institutionerna och den framtida långtidsbudgeten avhandlades. Middagens värd, Charles Michel, säger att det var ett tillfälle att prata öppet och direkt för företrädare från olika politiska familjer och regioner. Syftet var att hitta vägar mot gemensamma ståndpunkter.

I europeisk press framgår att Sverige inte blev inbjuden på grund av vårt uppenbara ointresse för Europasamarbetet i stort och att vår regerings hållning när det gäller EU:s budget och andra framtidsfrågor. Ståndpunkter som av flera av Europas regeringschefer upplevs vara uttryck för bristande vilja, låg ambition och frånvaro av förslag till hur Europasamarbetet ska utvecklas. Denna bild har bekräftas av Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmusen i flera danska medier.


Med andra ord det kostar på at att vara en B-lags medlem i EU.
Danmarks statsminister Lars Lökke
Rsmussen från höger-liberala Venstre.

Jag har tidigare skrivit om denna problematik på denna blogg.
I detta inlägg citerar jag den svenska statsvetaren Björn von Sydow som har fört fram en uppfattning om att i längden kommer övriga av EU:s medlemsstater inte acceptera att Sverige och Danmark ställer sig utanför flera viktiga delar i Europasammarbetet som t.ex. Euron. Och att detta är ett faktum som vi måste börja diskutera i Sverige.
En sak är klar att fler EU stater kommer att införa Euron, vara villiga att bygga upp ett militärt och säkerhetspolitisk samarbete inom EU:s ram, och är, tillskillnad emot Sveriges regering och riksdagens EU-nämnd, positiva till att det är en majoritet i EU-parlamentet som efter nästa  Europaval, som utser EU-Kommissionens ordförande.Jean-Claude Junker,
kristdemokrat (EPP)
EU-Kommissionens ordförande
sedan 2014.
Luxemburgs premiärminister
1995-2013.


För första gången infördes detta efter förra EU-val där den största partigruppen Europeiska Folkpartiet (EPP), en partigrupp med kristdemokrater och vissa konservativa partier från norra Europa, med kristdemokraterna och moderaterna som svenska medlemmar, som fick sin kandidat vald efter votering i parlamentet. Tidigare var det regeringscheferna myglade fram ett namn bakom stängda dörrar.


Vissa länder bl.a. Sverige och Storbritannien försökte förhindra att parlamentet skulle få besluta enligt den nya ordningen, ett agerande som fick de tre största partigrupperna EPP, socialister och liberaler att gå ihop att utlova att den partigrupp som fick flest mandat skulle få föreslå kandidat på posten och att övriga två grupper skulle stödja denna kandidat.  


Europa efter Brexit och Sveriges B- medlemskap


Bildresultat för institutet för europapolitiska studier         
Björn von Sydow, statsvetare vid
Institutet för Europapolitiska studier. 
Foto överst:
EU-Kommissionens lokaler i Bryssel.

Etiketter:
EU, Europasamarbetet, Europa, Europaportalen, Brexit, Euron, EU-Parlamentet, EU-kommissionen, Stefan Löven, Sverige, Danmark, Lars Lökke Rasmusen, Björn von Sydow. Institutet för Europapolitiska studier, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean-Claude Junker  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.