fredag 23 februari 2018

Antisemtism så in i Norden


Den engelska tidningen The Guardian rapporterar att i Islands parlamentet snart kommer att besluta om B'rit Milah (manlig omskärelse) ska förbjudas. Om förslaget ifrån den liberala ledamoten Silja Dögg Gunnarsdóttir går igenom skulle Island bli det första land i Europa som helt förbjuder B'rit Milah. Likt Tommy Hansson är det flera med mig som nu undrar om Island vill ta ledningen i den föga smickrande konkurransen med Polen och Ungern om att det bli det mest antisemitistiska landet i Europa? 


Flera medier rapporterar om detta förslag.
Jag rekommenderar särskilt följande två artiklar:


Artikel SVT Nyheter


Inlägg på Tommy Hanssons Blogg

Det isländska parlamentet Alltinget i Reykjavik. 


Artikel om B'rit Milah på svenska Wikpedia.


Artikel i Wikipedia om B'rit Milah


Gunnardóttir kommenterar sitt förslag i The Guardian med att hennes förslag inte handlar om religionsfrihet för landets c:a 100 judar. Vilket naturligtvis är het fel.


Det är precis om Tommy Hansson skriver på sin blogg:


"Om Island genomför det framlagda förslaget om förbud mot manlig omskärelse så innebär det också i praktiken förbud mot judendomen. Omskärelsen är en definierande del av den judiska identiteten som av tradition ses som ett förbund mellan Gud och det utvalda judiska folket, vilket ingicks mellan Gud och patriarken Abraham för vid pass 4000 år sedan.


Den manliga omskärelsen har verksamt bidragit till att hålla samman det judiska folket genom historien. Omskärelseritualen, som traditionellt utförs på åtta dagar gamla gossebarn, är ett sakrament och samtidigt en glad högtid inom judendomen som kallas brit mila. Omskärelsehandlingen utförs av en för ändamålet utbildad person som kallas mohel. Den mest kände omskurne juden är naturligtvis Jesus Kristus. "
Jesus sits atop a mount, preaching to a crowd


Jesus Kristus den mest välkände omskurne
i det judiska folket tillsammans med Moses
och Abraham.


Det som nu håller på att ske på Island är ett exempel av flera på att religion är en blind fläck för liberaler precis som för socialister och nationalister. De först nämnda är fientligt inställda till religion och andra delar av samhällets ursprungliga gemenskaper som t.ex. familj, byalag och församling då dessa "institutioner" anses stå i vägen för den enskildes frigörelse. Socialisten hämtar motstånd mot religion för att detta fenomen, likt för liberalen, anses ovetenskaplig och står i vägen för skapandet av ett jordisk paradis, tanker som återkommer i högerpopulism och traditionell nationalism. 


Detta ser jag som ett tecken av många på en framväxande antisemitism runt om i Europa. Just därför är det viktigt att vi kristna ställer upp och försvarar våra judiska bröder och systrar. Här har kristdemokratiska partier tillsammans med andra politiska krafter som vill försvara religionsfrihet och andra humana värden som rör mänskliga rättigheter en skyldighet att säga ifrån. Historien har lärt oss vad drömmar om jordiska paradis har lett till. Inte minst Shoah (förintelsen) lär oss just detta. 


Men vi kan nog inte förvänta oss att UD ger vår nya ambassadör i Reykjavik Håkan Juholt instruktioner om att framföra en formell dipolmatisk protest, eller att vår egen utrikesminister Margot Wallström (S) ska kallar upp Islands ambassadör i Stockholm till UD.Håkan Juholt, f.d. partiordförande
(S) och numera Sveriges ambassadör
på Island.


På Tommy Hanssons blogg kan finns ett läsvärt inlägg om manlig- respektive kvinnlig omskärelse som rekommenderas:


Hanssons artikel om behovet av en nyansering ang omskärelse
I detta inlägg framför Hansson avslutningsvis fyra relevanta argument varför manlig omskärelse, tillskillnad emot kvinnlig, inte ska förbjudas:


"För det första, vilket klargörs ovan, är det inte på långa vägar ett lika omfattande ingrepp som kvinnlig könsstympning.


För det andra är det inte, till skillnad från den kvinnliga varianten, olagligt med manlig omskärelse.


För det tredje är den manliga omskärelsen helt avgörande för den judiska och till del även den muslimska  identiteten och bör därför ses som ett viktigt inslag i den i Sverige grundlagsstadgade religionsfriheten.


För det fjärde, något som hänger nära samman med det tredje argumentet, spelar krav på förbud mot manlig omskärelse nationalsocialister och andra antisemiter i händerna i dessas ständigt pågående hatkampanj mot allt judiskt."Judiska barn i Auschwitz-Birkenau vid lägrets
befrielse 1945.
Etiketter:
Tommy Hansson, Omskärelse, Island, Judendom, Judar, Antisemitism,  Jesus, Jesus Kristus, Liberalism, Socialism, Nationalism, Kristdemokratin, Liberler, Socialister, Kristdemokrater, Nationalister, Nazism, Nazister, Kristna, Margot Wallström, Håkan Juholt,  Moses, Abraham, B'rit Milah, Silja Dögg Gunnarsdóttir,    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.