fredag 26 januari 2018

Heja Samerna. Skäms Sverige!Samernas sak är vår! Sällan har denna slogan varit så berättigad som när det gäller Samebyn Girjas kamp mot Svenska statens nykolonialism. Jag har nyligen på denna blogg kommenterat denna rättprocess. I ett inlägg tar jag upp den styrka som olika inhemska minoriteter är för sina nationer och för Europa i stort. I ett annat inlägg gör jag jämförelse mellan hur Sverige och Finland hanterar sina egna inhemska minoriteter. En jämförelse som inte utfaller till Sveriges fördel.

Europas mångfald är dess styrka

Inhemska minoriteter vadå?
En Pillevall strax utanför Vellinge i Sydvästra
Skåne. En typiskt vy från västra delarna av
Skáunelaands.

Varför bryr sig en skåning som bor i en helt annan del av Sverige om samernas situation? Det finns flera anledningar till varför jag tycker att den skandalösa behandlingen av vårt inhemska naturfolk är viktigt för oss alla. En anledning är att vi i Skáunelaands (Skåneland, gamla Öst Danmark: Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm) har flera beröringspunkter med denna etniska folkgrupp. Liksom samerna har vår kultur, vårt språk och våra traditioner förnekas, förlöjligas och aktivet motverkas genom en tidvis hårdhet försvenskning. En situation med klara likheter med vad som nu sker i t.ex. Katalonien och vad som hänt i Sámpi (Sameland). 

Kataloniens sak är vårFoto från Kataloniens huvudstad, Barcelona 
i oktober 2017 under en generalstrejk för 
ett självständigt Katalonien.

Likt samerna har vi gång på gång blivit utsatt för nykolonialism av det slag som på ett förtjänstfullt sätt skildras i filmen Sameblod.

Jag och många med mig blev glada när Girjas vann en total seger i tingsrätten. Denna oväntade förlust kunde den svenska staten inte tåla. Staten har hyrt in en hel advokatbyrå med stort kontor runt Stureplan i Stockholm för att göra allt man kan för krossa Girjas (ett beteende som är precis vad man kan förvänta sig i enligt den starka tradition av enhetshetsstatlig centralism som har kännetecknat Sverige sedan Gustav Wasas dagar). Tyvärr fegande Hovrätten för övre Norrland och gav "endast" Girjas en tre fjärdedels seger. 

Pressmeddelande från Hovrätten ang sin dom i Girjas målet

Jag hoppas att Girjas överklagar domen till högsta domstolen och är beredd att få  saken prövad i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna
i Strasbourg.

På SVT-Debatt har den samiska debattören Oscar Sedholm skrivit en läsvärd artikel i detta ämne.

Sedholms artikel på SVT-Debatt

Den svenska staten kan enkelt lösa de problem som Oscar Sedholm nämner i sin debattartikel. Skriv under FN:s deklaration som Naturfolkens särskilda rättigheter, som t.ex. Danmark har gjort för sina inuiter på Grönland och som Norge har gjort för sina samer. I så fall skulle Girjas och övriga samebyar få vetorätt om frågor som rör markanvändning inom renbetesområdet när det gäller friluftsliv, jakt och fiske. Dessutom skulle renskötande samer då få vetorätt när det gäller projekteringar för t.ex. vägbyggen och för gruvbrytning. Denna konvention garanterar dessutom att samerna skulle få rätt till samråd i frågor som rör kultur, miljö och övrig fysisk planering.

Men egentligen bör man inte vara förförvånad över hur den svenska staten har agerat i denna fråga. Vad annars har man förvänta av en statsmakt som vägar att erkänna EU:s och Europarådets konvention om inhemska lokala och regionala minoriteter (t.ex. för skåningar, guter, älvdalningar och svedjefinnar) eller en nation vars regering och riksdag vägar att skriva under konventionen som naturfolkens rättigheter. Skäms Sverige! Jag undrar hur länge vi ska stå i den europeiska skamvrån tillsammans med Ryssland när det gäller dessa frågor? Foto från svensk rennäring.

Bild ovan:
Karta över det område inom Girjas Sameby bedriver renskötsel.

Etiketter:
Samer, Girjas, Girjas Sameby, renbetesområdet, Västerbotten, Hovrätten för Övre Norrland, Minoritetspolitik, Inhemska minoriteter, Skåneland, Skáunelaands, Europadomstolen, Sameblod, Oscar Sedholm,   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.