lördag 13 januari 2018

Europas mångfald är dess styrka
Ingemar Karlsson, f.d. historiker och diplomat var bl.a. svensk konsul i Istanbul. Efter sin pensionering från UD flyttade Karlsson till Lund. Karlsson är en flitig skribent. Han har skrivit en rad artiklar och flera böcker om internationella frågor. Mellanösterns historia och områdets olika konflikter är tema för flertalet av hans böcker. Karlssons bok om kurderna och hans bok om arvet från den arabiska vetenskapen och filosofin i medeltidens Bagdad, är några exempel från hans penna under senare år.  

Nu har Karlsson utkommit med en ny intressant bok som handlar om de inhemska minoriteterna och deras historia i Europa. "De små folkens historia: Minoriteter i Europa."  Utgiven av förlaget Historiska Media i Lund.

Du kan beställa boken här
Ingemar Karlsson på Bok- och
Biblioteksmässan i Göteborg 2009.

Historiska Media presenterar Karlssons bok i ett pressmeddelande på följande sätt:

"Globalisering och digitalisering har ibland setts som ett hot mot Europas minoritetsfolk. Men denna utveckling har paradoxalt nog även haft stora effekter på gruppernas möjligheter att göra sina röster hörda. På senare år har minoritetskulturer fått ökad uppmärksamhet. I en ny bok berättar Ingmar Karlsson kunnigt och kåserande om olika minoriteters spännande historia.

– När kommunismen kollapsade och stater i Europa splittrades blev det tydligt att bakom begreppen jugoslav, tjeckoslovak eller sovjetmedborgare fanns det människor som betecknade sig som sloven, slovak, kroat, moldav eller est, berättar Ingmar Karlsson och fortsätter:

– Under de senaste åren har allt fler minoriteter höjt sina röster, tydliga tecken är folkomröstningen i Katalonien om självständighet och regionalvalen på Korsika om utökat självstyre.
En skylt på parlamentet för

Belgiens tyskspråkiga minoritet
i staden Eupen, vid gränsen
till Tyskland och Nederländerna. 

I den högaktuella boken De små folkens historia berättar Ingmar Karlsson om några av Europas mer okända minoriteter. Med sinne för detaljer och stor kunskap om helheten skildrar Ingmar Karlsson denna rika flora av folk, som innehåller ett flertal välkända personligheter.

Mata Hari 2.jpg
Mata Hari, bl.a. danserska,
väl känd Fame fatal och spion
under Första världskriget.
Avslöjad och avrättad i Frankrike
1917. Hari var född i Leeuwarden,
huvudstad i Nederländska delen
av Friisenlaands. 


- Visste du till exempel att Andy Warhol var ruten?
Att Mata Hari var fris? Eller att Donald Tusk är kasjub? undrar Ingmar Karlsson och tillägger:

– Min bok har en stor målgrupp: Den som är intresserad av europeisk historia kan i min bok så att säga läsa den underifrån och få ett nytt perspektiv. Den språkintresserade får inblick i språk som tidigare var okända, den som gärna reser får tips om okända men närliggande intressanta resmål.

Den som tyckt att talet om att ”Europas styrka ligger i dess mångfald” är politisk retorik kommer förhoppningsvis på nya tankar."
Donald Tusk Europeiska rådets
ordförande i EU och f.d.
premiärminister.
Tusk är Kasjub, en inhemsk 
minoritet från nordvästra delen
av Polen.

Karlsson har helt rätt i sin slutsats om att "Europas styrka ligger i dess mångfald". Men i Sverige har denna insikt aldrig riktig nått fram. Våra inhemska minoritetsgrupper, språk och regioner som t.ex. Sámpí (Sameland), Skaunelaands (Skåneland), Meänmaa (Torndalen), Svedjefinnarna i Orsabygden (Kallolax finska), Älvdalingar i norra Dalarna, Jämtland eller Guterna på Gotland, hålls ner och trycks tillbaka.

Man kan t.ex. undra när vi Skåne ska få se skyltar med ortsnamn på skånska t.ex. Lúnn (Lund)? I norra Sverige har detta varit aktuellt ang. samiska och meänkieli. I Umeå har t.ex. den svenska staten gjort allt i sin makt för att förhindra att kommunen sätter upp ortskyltar med det samiska namnet för sin stad: Ubmeje.     

Du kan läsa om detta här i en artikel från SR:s Sameradion
Foto nedan:
En skylt utanför en två språkig skola i
Rennes på franska och bretonska.

Foto ovan:
"Kyrk torgetEtt tydligt exempel på att värna
ett mång språkligt Europa. En skylt på franska
och det regionala folkspråket Elsassiska.   

Etiketter:
Ingemar Karlsson, Folkspråk, Inhemska minoriteter, Europa, Minoriteter, Minoritetsspråk, Samiska, Historiska Media, Bretonska, Skånska, Skaunelaands, Mata Hari, Donald Tusk, Frisiska,  Kajuber, ruter, Andy Worhal, Katalonien, Korsika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.