fredag 15 december 2017

Kardinal Anders är Årets Svensk

Bishop Anders Arborelius in 2015.jpg

Det är tolfte året i rad som Årets Svensk utses under ledning av Nyhetsmagasinet Fokus. Och i år går utmärkelsen till Anders Arborelius som sedan 1998 är katolsk biskop i Sverige och  i somras blev kardinal i den världsvida katolska kyrkan.

Hakelius artikel i Fokus om Arborelius

Motivering till varför Hans Eminens Anders Arborelius får priset:  

”Redan för 19 år sedan fick årets svensk en roll som ingen svenskfödd haft sedan 1500-talet. I år blev han den förste svensken någonsin att ikläda sig den röda birettan. Årets svensk är redan historisk, men han är också en person som alltsedan sin utnämning 1998 varit närvarande i svensk offentlighet. Att företräda den katolska kyrkan i ett land vars identitet i första hand är sekulär och i andra hand protestantisk, kräver en orädd läggning. Som ledare för Stockholms katolska stift har årets svensk dessutom en central roll i mötet mellan infödda och nyinflyttade svenskar. Årets svensk är Anders Arborelius, biskop och kardinal.”


Cardinals Walter Kasper (left) and Godfried Danneels (right) wearing their choir dress: scarlet (red) cassock, white rochet trimmed with lace, scarlet mozetta, scarlet biretta (over the usual scarlet zucchetto), and pectoral cross on cord.

Två kardinaler i sina röda
högtidsklädsel.
Walter Kasper till vänster
(med biretta) och
Godfried Danieels till höger.

Enligt Johan Hakelius ordförande för årets svensk-jury är priset ett syfte att uppmärksamma en person genom vilken vi svenskar kan lära oss mer om oss själva. Och Anders Arborelius är en sådan person.

Enligt kriterierna ska utmärkelsen tilldelas en person som under året stuckit ut och förändrat Sverige till det bättre. "Det centrala är att vinnaren visat prov på självständighet och originalitet i ett land som på gott och ont gillar det samstämmiga och välanpassade", stipuleras det. Kriterierna gör det klart att det är naturligt att vinnaren inte bara har vänner utan även fiender, för att åstadkomma något av värde brukar ju ha sitt pris.

Johan Hakelius menar att det finns en hel rad av aspekter som gör Anders Arborelius särskilt spännande:

"Arborelius är ledare inom en stor, världsomspännande kyrka i ett sekulariserat land, faktiskt ett av de mest sekulariserade länder i världen. Kyrkan består till stor del av invandrare, vilket gör honom förtrolig men hela migrations- och integrationsproblematiken, som i sin tur är ytterst aktuell i vårt samhälle. Även mot bakgrund av #metoo är han intressant. Dels kan man dra paralleller med det som skett i katolska kyrkan i och med övergrepsskandalerna. Dels har katolska kyrkan en helt annan syn på sexualitet och förhållandet mellan kvinna och man än den vi har i Sverige, vilket kan vara värt att diskutera."

Kombinationen av alla dessa perspektiv kan väcka debatt och leda till nya idéer och är värd att lyfta fram och uppmärksamma, menar Johan Hakelius.

Johan Hakelius i Stockholm i december 2013.

Bild ovan:
Anders Arborelius.

Bild nedan:
Chefredaktör Johan Hakelius.

Etiketter:
Anders Arborelius, Johan Hakelius, Årets Svensk, Katolska kyrkan, Biskop, Kardinal, Stockholms katolska stift, Katoliker, Me too, Integration, Migration, Biretta, Familjepolitik, Sex och samlevnad, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.