måndag 16 oktober 2017

V har inte gjort upp med kommunismen


PM Nilsson har en skrivit en intressant artikel i Dagens Industri om (V):s kommunistiska tradition och han drar en helt riktig slutsats att detta arv fortfarande härskar i Vänsterpartiet

Detta parti som detta år fyller 100 har valt att INTE officiellt fira sitt jubileum. Och detta beslut är lätt att förstå. Partiets kommunistiska arv är inget fira precis. Och detta är partiledningen förmodligen väl medveten om. Men det värsta är att (V) ännu inte har städat undan kommunismen. Jag instämmer i PM Nilssons uppfattning om att detta är en skandal.CH Hermansson, partiordförande
för (VPK) 1964-1985.

Det är viktigt att detta röda totalitära arv hos (V) tas upp. Det är viktigt för svensk demokrati att (V):s partiledning inte lyckas mörka undan sin totalitära tradition och gömma undan att man fortfarande, i grund och botten, är ett kommunistiskt parti.

 PM Nilsson ska ha all heder av att han gör oss uppmärksamma på att kommunismen har överlevt inom (V). Det är ganska märkligt att (V) kommit undan med att inte gjort upp med sitt kommunistiska arv. 

(V) skiljer sig på flera punkter från övriga vänstersocialistiska partier i Norden. T.ex. (V) är ensam nordiska medlem i Europa Parlamentets kommunistiska grupp, medan t.ex. danska Socialistiske Folkeparti och finska Vänsterförbundet valt den gröna gruppen. Norska Socialitisk Venstre, är medlem av de grönas europeiska federation.


Malin Björk (V):s
EU-Parlamentariker sedan 2014.
 
Partierna i Norge och Danmark har också offentligt gjort upp med sin kommunism bl.a. genom att publicera vitböcker vilket (V) har vägrat att göra t.ex. när det gäller partiets roll för de så kallade Kiruna svenskarnas öde under Stalins utrustningar. När deras öde har tagits upp till debatt av överlevande, dess släktingar eller historiker har (V) endast framfört märkliga resonemang om att det är en annan tid nu.

Dessutom är danska SFp och norska SV partier som bildades genom utbrytningar från kommunistpartier, men (V):s partihistoria är en kontinuerlig fortsättning på arvet från Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och dess efterträdare Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK).

Det är detta dåligt reformerade kommunistparti som (S) och (MP) nu regerar med stöd av. Så det vore klädsamt att Stefan Löven och Gustav Fridolin dämpar sig angående (M):s och (KD):s eventuella närmande till (SD).


Lars Werner partiordförande (VPK) 1975-1993
här ifrån ett sammanträffande 1976 med Erich Honecker
partiordförande för det östtyska kommunistpartiet
(SED) och landets diktator fram till 1989.

Bild ovan:
Gudrun Schuman, partiordförande för (V)
1993-2003.

Etiketter:
Vänsterpartiet (V), Kommunism, Dagens Industri, DI, PM Nilsson, Jonas Sjöstedt, Gudrun Schyman, EU-Parlamentets kommunistiska partigrupp, Europa parlamentets kommunistiska partigrupp, EU-Parlamentet, Europaparlamentet, Norge, Danmark, Finland, Vänstersocialism, Vänstersocialistiska partier, De Gröna, Gröna partier, Gröna partiguppen i EU- Parlamentet, Socialitiske Folkeparti, Socialitisk Venstre, Vänsterförbundet, Sveriges Kommunistiska Parti, (SKP), Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), Stefan Löven, Gustaf Fridolin, (M), (KD), (S) (MP), Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.