onsdag 11 oktober 2017

Inhemska minoriteter vad då?


I svensk språkiga Hufvudstadsbladet pågår en intressant debatt om vilken av Finlands inhemska minoriteter ska få den extra plats i EU Parlamentet som denna nation beräknas att få efter Brexit.


I Finland kan man ha en positiv och livaktig diskussion om hur man ska utveckla sin politik för sina inhemska minoriteter. Medan det i Sverige fortfarande råder samma gamla förlegade nationalstatsmyt om en flagga, ett folk, ett språk etc. Fast nästan ingen nation i Europa har denna enhetliga struktur, inte heller Finland och Sverige. Vad som nu sker runt om Europa är att nationalstaternas makt försvagas genom globalisering och internationalisering. En utveckling som avslöjar en konstlad och påtvingad enhetsstruktur genom centralism och ovilja till att bejaka inhemska minoriteters historia, kultur och språk. 


Skylt utanför en tvåspråkig skola
(franska och bretonska) i Rennes.

Antigen bejakar man denna mångfald och möter sina lokala och regionala minoriteter med respekt och ger dessa landsdelar frihet och ett medinflytande som t.ex. Belgien, Österrike och Tyskland. Eller så väljer man en enhetsstatlig väg, som t.ex. Sverige, och då hamnar man för eller senare i växande konflikter och motsättningar som vi nu ser i t.ex. Spanien (ang Katalonien, Baskien och Galicien), i Storbritannien (ang. Skottland och Wales), i Italien (ang. Sydtyrolen, Veneto, Sardinien och Sicilien) och i Frankrike (ang. Bretagne, Normandie, Korsika och Baskien).


Bild från Sydtyrolen, en provins med
huvudsakligen tyskspråkig befolkning
i italienska alperna.

Dessutom har Åland en särställning reglerat i ett särskilt internationellt avtal från 1920-talet som Sverige, Ryssland, Frankrike och Storbritannien har skrivit under. I detta avtal ges Åland långtgående självstyre och skydd för deras rikssvenska (märk väl inte finlandssvenska) språk och kultur. På Åland talar man samma slags svenska som i Roslagen runt Norrtälje. Medan finlandssvenskan är annorlunda och räknas som ett eget språk. Vilket innebär att finlandssvenskar måste erlägga prov i rikssvenska för offentlig tjänst på Åland.


En Ålands färja från Eckerö linjen i
Roslagen, Grisslehamn i Norrtälje kommun.

I Finlands grundlag står att finska, samiska och finlandssvenska är officiella språk i Republiken Finland, och att i Ålands län är rikssvenska officiellt språk (alltså verken finska eller finlandssvenska). Detta internationella avtal kom till stånd efter folkomröstning på Åland där en kraftig majoritet röstade för att man skulle tillhöra Sverige. Det internationella samfundet gav Åland till Finland efter en skiljedom i internationella domstolen  och efter en viss tvekan. Bakom detta beslut fanns en baktanke om att detta skulle stärka den nya republiken Finland.


En åländsk registreringsskylt. I Sverige skulle det vara helt
otänkbart att det skulle få finnas en skylt med regional betäckning
och tillhörande flagga, och särskilt för de regioner med en annan
kulturell identitet än den rikssvenska som t.ex. Skåne, Sámpí,
Gotland eller Jämtland.   

Men att det överhuvudtaget diskuteras i Finland om Åland eller landets samiska befolkning ska få det extra mandat som bedöms tillfalla Finland i Europaparlamentet efter Brexit är ett tecken på man i vårt östra grannland tar minoritetspolitiken på ett betydligt större allvar. Dessutom har Finland (till skillnad mot Sverige och Ryssland) skrivit under FN:s deklaration om urfolkens särskilda rättigheter, vilket Norge har också gjort för sina samer och Danmark har gjort för sin inuitiska befolkning på Grönland. Två grönländska kvinnor.

Är det någon som tror att våra svenska politiker överhuvudtaget ens skulle överväga att ge någon av de två extra platser som Sverige kan komma att få i EU Parlamentet till skåningar, samer, jämtar, gutar, tornedalingar, eller någon älvdalning?

 Stockholms stadshus september 2011.jpg


Stockholms stadshus.

Ett nytt exempel på oviljan att ta i tu med minoritetspolitiken i Sverige är beslutet från vänstermajoriteten i Stockholms stadshus, med ansvarigt borgarråd Sissela Nordling Blanco (FI) i spetsen, om att ansöka hos regeringen om att få komma in i det så kallade samiska språkområdet (vilket är bra och är helt rätt), samtidigt som har Stockholms stad inte orkat att behandla en ansökan på fyra år från tornedalsfinska föreningen om att meänkieli (likt samiska, ett finskt-ugriskt språk), ska få samma status som finska redan har och som samiska ska komma att få, trots att meänkieli är vanligare i Stockholm och i Mälardalen än samiska. När detta påtalas för Nordling Blanco i en intervju av SvT:s finskspråkiga nyhetsredaktion (Uutiset) så rycker hon bara uppgivet på sina axlar och kan inte svara på frågan varför inget har hänt ang. meänkieli.

Jag missunnar inte Ålands befolkning en plats till i EU Parlamentet, men denna gång tror jag faktiskt att jag ställer mig på Helsingfors sida mot Mariehamn. Att ge denna plats i EU Parlamentet till den finska delen av Sámpí (Sameland) tycker jag är ett bra förslag. 

Sami Jienat.jpg

Samisk kör som uppträder vid en internationell
kulturfestival för naturfolk 2003.

Bild ovan:
Självständighetsgården i Mariehamn. Lägg märke
till Ålands, Finlands och EU:s flaggor, flaggas
tillsammans. Här ytterligare ett bevis på att
minoritetspolitiken tas på större allvar än i Sverige,
där nationella ämbetsmän försöker förhindra att den
skåneländska flaggan ska används i officiella
sammanhang av Region Skåne. 


Etiketter:
EU, Finland, Åland, Mariehamn, Helsingfors, Minoritetspolitik, Europapolitik, EU-parlamentet, EU-Parlamentet, Norden, Nordism, Europaparlamentet, Samer, Älvdalningar, Skåningar, Gutar, Jämtar, Älvdalen, Skåne, Jämtland, Gotland, Sampi, Sámpí, Tornedalen, Meanämaa, Tornedalen, Meänkieli, Tornedalsfinska, Inuiter, Naturfolk, Ryssland, Norge, Danmark, Grönland, Inuiter, Globalisering, Internationalisering, Veneto, Sardinen, Katalonien, Sardinen, Skottland, Wales, Baskien, Galicien, Sicilien, Sydtyrolen, Bretagne, Normandie, Brexit, Uutiset, Finsk-Ugriska språk, Samiska, Korsika, Hufvudstadsbladet, Bretonska, Stockholms stadshus, Sissela Nordling Blanco, FI, Feministiskt Initiativ, Folkspråk, Inhemska minoriteter, Stockholm, Norrtälje, Grisslehamn,     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.