lördag 7 oktober 2017

Ett Kurdistan men inte på kristnas bekostnadDet hedrar Lars Adaktusson, (KD) Europaparlamentariker och f d korrespondent för SvT på Balkan, att han håller minnet av det så kallade Seyfofolkmordet (en samlad benämning för folkmorden på assyrier-, syrianer- och armenier) 1915 levande och ställer upp för att hedra minnet av alla de människor som då dödades, fängslades eller tvingades i landsflykt. 

I media och i den offentliga debatten har Adaktusson fört Sayfofolkmordet på tal och argumenterat för att Europa och Västvärlden har en moralisk skuld att betala för vad som vi då lät hända och att vi därför nu har en skyldighet att ställa upp för dessa folkgrupper. 

Adaktusson för fram ett viktigt budskap i sin vädjan om att Europa måste stå upp för människovärde och religionsfrihet även när det gäller dessa befolkningsgrupper. Han har rätt i att det finns all anledning att påminna om syrianer/assyrier/kaldéer och andra folk i dagens Mellanöstern som t.ex turkmener (som förföljs för deras släktskap med den gamla ockupationsmakten Turkiet) och Yazidier (som förföljs, likt kristna, för att de inte är muslimer och för sin tro på själavandring).Från ett möte mellan yazidiska ledare
och kaldéiska präster i dåvarande
Mesopotamien (Irak) från c:a år 1890.  

Nuri Seyhan Kino skriver om just detta i Svenska Dagbladet under rubriken:
"De kom för att utplåna oss". 

Det är en stark text om förföljelsen av minoriteter som berör på djupet:

"En av de unga männen berättar: "Jag var med i gruppen som tillfångatogs och skulle slaktas. Vi var 40 män, ISIS- männen var tolv. En av dem filmade och de andra sköt oss." Han minns hur kropparna föll över honom när han hade rasat ner i massgraven. Han höll andan och låtsades vara död. Så överlevde han. Men hela hans familj utplånades." 

De kom för att utplåna oss
Lars Adaktusson (KD)
EU-parlamentariker och f.d.
journalist och utrikeskorrespondent
på SvT.

Jag är en varm anhängare av en kurdisk stat och jag hoppas att den snart kan komma till stånd. Kurder är ett eget folk, med eget språk, egen historia, egen kultur etc. och har därför rätt till att själv få styra sin framtid. Kurder är inga "Bergsturkar" som det brukar framställas i turkisk propaganda. Jag hoppas att kurdiska områden i Iran, i Syrien och i Irak, (i Turkiet på sikt) kan förenas i en självständig nation, Kurdistan.Assyrier gräver gravar under Seyfo folkmordet 1915.


Men kurder i Sverige och på annat håll har fel när man hävdar att Nineveslätten (som kurdiska styrkor nu kontrollerar) med städerna Mosul och Kirkuk är ett kurdisk område. Denna slätt har haft en assyrisk befolkning i 7000 år och har varit ett kristet område sedan antiken. Det går inte med demokratiska, demografiska, religiösa eller historiska argument att hävda att en framtida kurdisk stat har rätt till detta område. Nineve är det enda området i Irak med kristen majoritet (flertalet är kaldéiska unierade katoliker) och området ligger utanför det irakiska Kurdistan.

Floden Tigris vid Mosul  

Staden Mosul, vid floden Tigris, i Nineve.


Av historiska skäl är försåtligt att assyrier protesterar mot att kurdiska styrkor rycker in i Nineve och protesterar mot den förföljelse som faktiskt blir utsätta för t.ex. i form av plundring, tvångsfördrivning, hot och andra trakasserier. 

Att situationen för assyrierna skulle bli ännu sämre om ISIS åter tar över Nineve, vilket aktuella händelser i Syrien och i andra delar av Irak tydligt visar, är ingen acceptabel ursäkt för det kurdiska agerandet.

Jungfru Marias hus i Efesos, i nuvarande Turkiet 
Enligt kristen tradition flyttade Maria 
tillsammans med lärjungen Johannes till
denna stad efter korsfästelsen av Jesus c:a år 32.

Dessutom vad som också har gjort kurder upprörda i den svenska debatten är när olika debattörer har vågat att ta upp den kurdiska medverkan i folkmordet på olika kristna minoriteter i Mellanöstern i slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet när det ottomanska riket upplöstes. Det var framför allt kurder som utförde folkmordet mot de assyriska och syrianska minoriteterna t.ex. kaldéer i Irak och i Iran, vid tiden för det första världskriget. 

Medan etniska turkar ansvarade för folkmordet mot övriga minoriteter som judar, ortodoxa, armenier, greker (bosatta i Mindre Asien, vid Turkiets kust utmed Medelhavet) och pontinska greker. 

När den grekiska befolkningen fördrevs från Mindre Asien försvann kristna minoriteter (även den judiska) nästan helt från västra Turkiet (som hade varit ett kristet område sedan antiken). Flera av dessa församlingar, t.ex. i Antiokia som tömdes på sin befolkning hade en historia från urkyrkans tid och apostel Paulus missionsresor (se Apg., kapitel 18 och 19).


Alexandra Pascalidou
vid utdelningen 

av priset Årets europé 2015.Den grekiska befolkningsgruppen i Pontien var bosatt vid Turkiets Svarta havs kust och hundratusentals massakrerades i folkmordet. Inte nog med det utan det var denna grupp på 2 till 3 miljoner människor som sedan deporterades 1923. Det är också från denna befolkningsgrupp som en stor del av grekerna i Sverige kommer. Namn som Pascalidou och Staffilidis - till exempel Alexandra Pascalidou och Babis Staffilidis har de suffix som i feminin respektive maskulin form som brukar känneteckna pontinska namn.


Invigning av ett minnesmärke för Soyfo
folkmordets offer, St. Petrus och St. Paulus
syrisk ortodoxa kyrka i Botkyrka.

Seyfofolkmordet och dess konsekvenser har också påverkat Sverige på andra sätt. Flertalet av de assyrier som nu bor i Sverige, inte minst i Södertälje, kommer från Nineveslätten. Även i övriga delar av Irak håller nu på att tömmas på sin kristna befolkning. Dessutom har den irakiska regeringen Bagdad utlovat självstyre för Nineve.

Den diskriminering och förföljelse som kurder tyvärr har  blivit utsatt för genom århundraden ger denna folkgrupp ingen ingen rätt till att förneka sin egen skuld i det turkiska folkmordet på kristna eller att nu förfölja assyrier i dagens Irak.

Jag har kommenterat detta folkmord, Seyfofolkmordet, tidigare i denna blogg:


Mitt inlägg om Seyfofolkmordet

Black Standard[1]

ISIS svarta flagga.

Om kurdiska ledare i Irak och i övriga världen öppet tog avstånd från sitt folks deltagande i folkmordet omkring 1915 skulle mycket vinnas. En process av försoning skulle äntligen kunna inledas mellan kurder och assyrier samt andra kristna befolkningsgrupper i Mellanöstern. Kurdiska krav på självständighet skulle få större moralisk legitimitet. ISIS och andra extrema grupper som nationalister (t.ex. storturkiska rörelsen, som Turkiets nuvarande president Erdoğan stödjer) och islamister skulle isoleras och tappa inflytande.
Bild nederst:
En ekumenisk hågkomst för Seyfo folkmordets offer vid det
officiella minnesmonument i Armienens huvudstad Jerevan.

Bild ovan:  
Kurdiska pesmerga soldater på en stridsvagn i norra Irak.

Etiketter:
IS, ISIS, Dasch, Syfo, Syfo folkmordet, Folkmord, Nineve, Nineveslätten, Kurder, Pesmerga, Irak, Syrien, Turkiet, Armenien, Jerevan, Antiokia, Antiochia, Lars Adaktusson, KD, (KD), Kristdemokraterna,  Botkyrka, Södertälje, Europaparlamentet, EU, EU parlamentet, kristna, muslimer, judar, Gamla testamentet, Apostlagärningarna, Bibeln, Antiken, Svarta Havet, Pontien, Nuri Seyhan Kino, SvD, Svenska Dagbladet, Mosul, Kirkuk, Kaldéer, Erdoğan, Storturkiska rörelsen, Islamism, Ottomanska riket, Kurdistan, Turkmener, Yazidier  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.