torsdag 3 juli 2014

Kurder, kristna och Jihadister i IrakI Sveriges Television sänds ett nyhetsinslag den 30 juni som har väckt starka reaktioner främst bland den kurdiska gruppen i Sverige. Vad debatten gäller är att frågan om vad som händer med kristna i Irak nu när detta land faller ihop. I fokus har den assyrianska kristna minoriteten, i norra Irak, omkring Niniveslätten hamnat och hur denna befolkningsgrupp nu kläms mellan kurdiska armén, Peshmerge, och ISIS islamistiska Jihadister.

Artikel på SVT nyheterna på att assyrierna kommer i kläm

Jag är en varm anhängare av en kurdisk stat och jag hoppas att den snart kan komma till stånd. Kurder är ett eget folk, med eget språk, egen historia, egen kultur etc. och har därför rätt till att själv få styra sin framtid. Kurder utgör inga "Bergsturkar" som det brukar framställas i turkisk propaganda. Jag hoppas att kurdiska områden i Iran, i Syrien och i Irak, ( i Turkiet på sikt) kan förnas i en självständig nation, Kurdistan.

Artikel om starka kurdiska reaktioner på inslaget om assyrierna och kurder

Men kurder i Sverige och på annat håll har fel när man hävdar att Ninive är ett kurdisk område. Denna slätt har haft en assyrisk befolkning i 7000 år och som har varit ett kristet område sedan antiken. Det går inte med demokratiska, demografiska, religiösa eller historiska argument att hävda en kurdisk rätt till detta område. Ninive är det enda området i Irak med kristen majoritet (flertalet är kaldéiska unierade katoliker) och området ligger utanför det irakiska Kurdistan. 

Av historiska skäl är fullt förståligt att assyrier protesterar mot att kurdiska styrkor rycker in i Ninive och protesterar mot den förföljelse som faktiskt blir utsätta för.t.ex. i form av plundring, tvångsfördrivning, hot och andra trakasserier. Att situationen för assyrierna skulle bli ännu sämre om ISIS tar över Ninive, vilket aktuella händelser i Syrien och i andra delar av Irak tydligt visar, är ingen acceptabel ursäkt för det kurdiska agerandet.Assyrier gräver gravar under Seyfofolkmordet.

Dessutom vad som också har gjort kurder upprörda i den svenska debatten är när olika debattörer har vågat att ta upp den kurdiska medverkan i folkmordet på olika kristna minoriteter i Mellanöstern i slutet på 1800- talet och i början av 1900-talet när det Ottomanska riket upplöstes. Det var framför allt kurder som utförde folkmordet mot de assyriska och syrianska minoriteterna t.ex. kaldéer, i Irak och i Iran, vid perioden för det första världskriget. Medan etniska turkar ansvarade för folkmordet mot övriga minoriteter som judar, ortodoxa, armenier, greker (bosatta i Mindre Asien, vid Turkiets kust utmed Medelhavet) och pontinska greker. När den grekiska majoriteten fördrevs från Mindre Asien så försvann kristna minoriteter (även den judiska) nästan helt från västra Turkiet (som hade varit ett kristet område sedan antiken). Flera av dessa församlingar, t.ex. i Antiokia, som tömdes på sin befolkning hade en historia från urkyrkans allra första tid och apostel Paulus missionsresor (se Apostlagärningarna, i Bibeln, Nya Testamentet).

Den grekiska befolkningsgruppen i Pontien  var bosatt vid Turkiets Svarta Havs kust och 100 tusentals fick sätta livet till i utrensningarna. Inte nog med det utan det var denna grupp på 1-3 miljoner människor som sedan deporterades 1923. Det är också från denna gruppen som en stor del av grekerna i Sverige kommer. Namn som Pascalidou, t.ex. Alexandra Pascalidou och Staffilidis, har de suffixen som i feminin respektive maskulin form brukar känneteckna pontiska namn.

Seyfofolkmordet och dess konsekvenser har också påverkat Sverige på andra sätt. Flertalet av de assyrier som nu bor i Sverige, inte minst i Södertälje, kommer från Ninive slätten. Även i övriga delar av Irak håller nu på att tömmas på sin kristna befolkning.

Den diskriminering och förföljelse som kurder tyvärr har  blivit utsatt för genom århundraden ger ingen rätt till att förneka sin egen skuld i det turkiska folkmordet på kristna eller att nu förfölja assyrier i dagens Irak.

Jag har kommenterat detta folkmord, Seyfofolkmordet här på denna blogg:

Mitt inlägg om Seyfofolkmordet

Om kurdiska ledare i Irak och i övriga världen öppet tog avstånd för folkmordet omkring 1915 skulle mycket vinnas. En försoningsprocess skulle äntligen kunna inledas mellan kurder och assyrier samt andra kristna befolkningsgrupper i Mellanöstern. Kurdiska krav på självständighet skulle få större moralisk legitimitet. ISIS och andra extrema grupper som nationalister (t.ex. storturkiska rörelsen) och islamister skulle isoleras och tappa inflytande.

Bildkälla: Wikpedia
Bild överst: En kurdiska Pershmerga soldater och en T-55 stridsvagn utanför staden Kirkurk i Irak .
Bild nederst: En ekumenisk hågkomst för Seyfofolkmordet offer vid det
officiella minnesmonoment i Armienens huvudstad Jerevan   
Etiketter: Mellanöstern, Irak, Syrien, Turkiet, Kristna, Kurdistan, Kurder, Peshmerge, Assyrier, Assyriener, Greker, Pontinska greker, Armenien,  Armenier, Judar, SVT, Sveriges Televison, ISIS, Jihardister,  Islamister, Första Världskriget, Folkmord, Bergsturkar, Ninive, Niniveslätten, Seyfo, Seyofolkmordet, Seyfo folkmordet,  Kaldéer, Ortodoxa, Jerevan, Syrien, Iran, Pascalidou, Alexandra Pascalidou, Staffilidis, Södertälje, Sverige, Medelhavet, Mindre Asien, ISIS, Ottomanska riket, Paulus, Apostel Paulus, Urkyrkan, Pontien, Antiokia,             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.